Identificatie
Identificatie
Identificatie
← Ga terug naar het overzicht

Identificatie

Op deze pagina staat informatie over identificatie en registratie. 

 

Foutief bericht (nieuw - 25 september)

Al een aantal weken gaat er een bericht rond over het beëindigen van asielhulp voor Oekraïners.  Dit bericht is niet juist en de Oekraïense inwoners van Opsterland hoeven zich geen zorgen te maken. Dit bericht is namelijk niet van toepassing op onze inwoners. Het is een aparte organisatie “RefugeeHomeNL” die stopt met de maatschappelijke begeleiding. De gemeente Opsterland en Code Hans zullen de begeleiding in samenwerking met de vrijwilligers en huiseigenaren voortzetten. Als u vragen heeft dan kunt u deze stellen aan de contactpersoon van Code Hans of de gemeente Opsterland.

 

 • Contactgegevens: 06 1121 6334

 

Derdelanders mogen langer blijven (10 februari)

Op dit moment wonen er ongeveer 4500 derdelander in Nederland, zij mogen een half jaar langer in Nederland blijven. Derdelanders zijn mensen die vóór de oorlog vanwege werk, studie of als vluchteling naar Oekraïne zijn gekomen. Deze mensen hebben geen Oekraïens paspoort. Tot 5 maart zouden derdelanders dezelfde rechten hebben als de Oekraïense vluchtelingen met Oekraïens paspoort. Daarna zouden ze terug moeten naar hun land van herkomst of asiel moet aanvragen. Deze regeling is dus, voor nu, met een half jaar verlengd. Goed nieuws voor een aantal derdelanders die in de gemeente Opsterland wonen!

 

Aanvragen DigiD (19 januari)

Oekraïners kunnen aanspraak maken op verschillende toeslagen, zoals; kinderbijslag, kindgebondenbudget en/of kinderopvangtoeslag. Mochten Oekraïners in aanmerking komen voor bepaalde toeslagen dan hebben zij daarvoor een eigen DigiD account nodig. 

Via de volgende link wordt in het Oekraïens uitgelegd wat DigiD is, hoe het werkt en waarom je het nodig hebt: https://www.nalog.nl/uk/news/2022/03/25/chto-takoe-digid-i-kak-s-nim-zhit/  

 

Voor het aanvragen van DigiD kun je gebruik maken van de volgende link: https://digid.uabc.nl/en. Hier wordt doormiddel van plaatjes duidelijk gemaakt hoe DigiD aangevraagd kan worden via https://www.digid.nl/. Dit is alleen beschikbaar in het Nederland of Engels. 

 

Daarnaast kunnen de Oekraïners bij vragen of problemen altijd terecht bij andere Oekraïense inwoners van de gemeente of contact opnemen met Code Hans. 

 

Verlenging Richtlijn Tijdelijke Bescherming (24 oktober) 

Sinds het uitbreken van de oorlog zijn er ruim 7 miljoen Oekraïners gevlucht naar Europese landen. De meesten van hen verblijven in directe buurlanden. Ruim 80.000 vluchtelingen uit Oekraïne staan in Nederland ingeschreven in de BRP. Naar aanleiding van deze stroom vluchtelingen en om dezelfde standaarden en rechten aan mensen uit Oekraïne te kunnen garanderen in alle EU-lidstaten, heeft de Raad van de Europese Unie de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) op 4 maart 2022 in werking gesteld. Hiermee hebben vluchtelingen uit Oekraïne recht op opvang, medische zorg, werk en onderwijs. De Europese Commissie heeft tijdens de JBZ-Raad op 14 oktober bekend gemaakt de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met een jaar in ongewijzigde vorm te verlengen. 

 

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) geeft vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland recht op opvang en medische zorg. Maar ook op onderwijs voor minderjarige kinderen. De RTB geeft ook de mogelijkheid om te werken.
De richtlijn gold tot 4 maart 2023 en is nu met een jaar verlengd. Dit betekent dat de RTB in beginsel afloopt op 4 maart 2024. Op voorstel van de Commissie, kan de Raad in de toekomst besluiten de richtlijn nog een keer met een jaar te verlengen. De tijdelijke bescherming eindigt wanneer de maximale duur is verstreken of eerder, indien de Raad vaststelt dat een veilige terugkeer naar het Oekraïne mogelijk is.

 

De IND verblijfsstickers zijn er weer (17 oktober)

De IND verblijfsstickers zijn er weer! 

 

Oekraïners kunnen alléén in de volgende situaties een online afspraak maken voor een verblijfsaantekening:

 • U hebt een verlenging van uw verblijfsvergunning aangevraagd. De vergunning die u nu hebt is verlopen en u hebt nog geen nieuw verblijfsdocument ontvangen.
 • U hebt een andere (wijziging) verblijfsvergunning aangevraagd. De vergunning die u nu hebt is verlopen en u hebt nog geen nieuw verblijfsdocument ontvangen.
 • U hebt een eerste verblijfsvergunning zonder mvv aangevraagd. U hebt nog geen verblijfsdocument ontvangen.
 • U hebt een bezwaar of beroep open staan en u mag de beslissing hierop in Nederland afwachten.
 • U hebt een voorlopige voorziening aangevraagd en u mag de beslissing hierop in Nederland afwachten.
 • Uw huidige sticker verblijfsaantekening is binnenkort niet meer geldig. U hebt nog geen beslissing of nieuw verblijfsdocument ontvangen.
 • U verblijft in Nederland in het kader van intra EU-mobiliteit. U wilt een afspraak maken voor een verblijfsaantekening of om uw eerder ontvangen verblijfsaantekening ongeldig te laten maken.

 

Het is op dit moment helaas niet mogelijk om een groepsafspraak in te plannen en mogelijk komt dit ook niet meer terug.

De Oekraïners moeten minstens 1 week staan ingeschreven bij de gemeente op de dag dat zij het bewijs van verblijf ophalen. Het is belangrijk dat de Oekraïners voor het einde van deze maand een geldige sticker hebben opgehaald.

 

Afspraak maken kan via: Oekraïne afspraak IND (refugeepass.nl)

Meer informatie klik hier.

 

Q & A tijdelijke pauzering verblijfstickers (IND) (8 september)

De uitreiking van de verblijfsstickers is tijdelijk gepauzeerd. De belangrijkste vragen over de stickers zijn voorgelegd aan het IND. Hieronder ziet u de belangrijkste vragen en antwoorden.

 

Hoelang wordt de uitreiking van verblijfstickers gepauzeerd? 

 • We verwachten de hele maand september geen verblijfstickers uit te kunnen reiken. In oktober verwachten we weer te starten met het uitreiken van verblijfstickers. Zodra er zekerheid is over de leveringsdatum van de stickers is het ook weer mogelijk om afspraken te plannen voor het afhalen van een verblijfsticker.

 

Wat voor gevolgen heeft dit voor vluchtelingen die nu nog geen verblijfsticker hebben? 

 • Vluchtelingen uit Oekraïne die nog geen verblijfsticker hebben, kunnen tot 31 oktober 2022 in Nederland werken. Tot die datum heeft de IND de tijd om iedereen van een verblijfsticker te voorzien. We zetten alles op alles om iedereen voor die datum van een verblijfsticker te voorzien.

 

Op welke locaties kan straks een verblijfsticker worden opgehaald? 

 • Op de website van IND.nl en RefugeeHelp communiceren we bij welke locaties vluchtelingen een afspraak kunnen maken. Zodra weer wordt gestart met het uitreiken van stickers, communiceren we direct die locaties op de websites.

 

Wat gebeurt er als er in oktober nog steeds geen verblijfstickers zijn? 

 • We begrijpen dat er zorgen zijn. De IND zet alles op alles om ervoor te zorgen dat iedereen voor 31 oktober 2022 wel een verblijfsticker heeft kunnen ophalen. Als dit toch niet lukt, hoeven vluchtelingen zich geen zorgen te maken. Zij mogen gewoon in Nederland verblijven.

 

Ik had als gemeente een groepsafspraak ingepland, wat gebeurt er nu? 

 • Uw afspraak wordt/is geannuleerd. Zodra er leveringszekerheid is, neemt de IND contact met u op om een nieuwe groepsafspraak in te plannen met voorrang. Waarom is deze brief laat verstuurd? We wilden voorkomen dat er een run zou komen op de loketten.

 

Ik heb kosten gemaakt (bijvoorbeeld omdat al busvervoer was geregeld) en wil nu een schadeverzoek indienen bij de IND. Kan dit? 

 • Probeer eerst gebruik te maken van een eventuele annuleringsregeling tussen u en de vervoersmaatschappij. Moet u dan nog steeds (gedeeltelijk) kosten betalen? Dan kunt u daarvoor een declaratie indienen via ondersteuningoekraine@ind.nl.

 

De IND-stickers zijn op

Het was al erg moeilijk om een afspraak te maken in Assen voor een sticker, maar nu stopt de IND helemaal met het uitreiken van stickers. De reden is 'gebrek aan grondstoffen'. De uitgifte-stop is tijdelijk. Halverwege oktober wordt het uitreiken van stickers hervat.

De gemeente was voornemens om te inventariseren welke Oekraïners nog geen sticker hebben, om voor die groep een gezamenlijke afspraak in Assen te maken, inclusief busvervoer. Dit initiatief is met de uitgifte-stop voorlopig uitgesteld.

De IND verzekert Oekraïense vluchtelingen dat het niet hebben van een sticker geen gevolgen heeft voor hun verblijf in Nederland. Tegelijkertijd horen we verhalen over Nederlandse opleidingsinstituten die de sticker vereisen voor inschrijving bij een opleiding (dit mogen ze feitelijk niet doen, omdat de sticker nog niet verplicht is) en over het nut van de sticker bij grensverkeer tussen Oekraïne en de buurlanden. Vervelend nieuws dus.

Lees hier het nieuwsbericht van de NOS over de uitgiftestop.

 

Sticker ophalen bij IND

Valt u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan kunt u een afspraak maken om een bewijs van verblijf op te halen bij de IND. Het bewijs van verblijf in Nederland  bestaat uit een sticker in uw paspoort of op een los papier. Soms krijgt u geen sticker, maar een pasje (O-document). Het maakt voor uw rechten niet uit of u een sticker of pasje krijgt. Deze zijn voor iedereen gelijk. Bekijk het document 'Informatie verblijfsticker' om te zien hoe en waar dit moet of ga naar de website van IND.

 

Uitschrijven bij vertrek 

Het is van belang dat Oekraïense vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente zodra ze op een adres zijn, waar ze langer zullen verblijven. Ook is het belangrijk dat ze zich weer uitschrijven zodra ze vertrekken. Hiernaast/hieronder onder 'bestanden staat het uitschrijfformulier.

 

De gemeente: "Geregeld krijgen wij te horen dat vluchtelingen zijn vertrokken naar het buitenland of zijn teruggekeerd naar Oekraïne. Soms hebben zij zich dan niet uitgeschreven bij de gemeente en staan daardoor nog steeds als inwoner van Opsterland geregistreerd. De gemeente is dan verplicht om hier ambtelijk onderzoek naar te doen. Dit kost veel capaciteit en dit willen we graag voorkomen. Daarom het verzoek om Oekraïners erop te wijzen dat ze zich moeten uitschrijven. Uitschrijven moeten ze zelf doen en kan niet door iemand anders worden gedaan." 
 

Geen ID? Geen registratie bij de gemeente

Personen van wie de gemeente niet de identiteit kan vaststellen of van wie de gemeente niet kan constateren dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben, worden niet ingeschreven. Over de wel te volgen procedure volgt spoedig meer informatie. Dit betekent dat beperkt gedocumenteerden en niet gedocumenteerde Oekraïners niet in de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente kunnen worden geregistreerd.
 

Minderjarigen inschrijven kan wel zonder ID

Voor minderjarige kinderen die in gezinsverband zijn meegekomen en die geen identiteitsbewijs hebben, geldt het volgende: ouders kunnen (bij gebrek aan overige documenten) een verklaring onder ede of belofte afleggen, waarmee de gemeente de identiteit van de kinderen vaststelt. Vervolgens schrijft de gemeente ook deze kinderen in. Dit is een uitzondering op de regel dat hiervoor een identiteitsbewijs nodig is. Deze uitzondering is alleen toepasbaar voor deze doelgroep in de huidige omstandigheden.
 

Ambassade
Als een Oekraïner niet of onvoldoende gedocumenteerd is en de gemeente kan de identiteit of nationaliteit niet vaststellen, dan zal de gemeente deze persoon verwijzen naar de Oekraïense ambassade. De ambassade kan de persoon mogelijk verifiëren en een certificaat afgeven waarin de identiteit en nationaliteit wordt bevestigd.

 

Oekraïners kunnen dit document aanvragen tijdens het inloopspreekuur van de consulaire afdeling van de Oekraïense ambassade op werkdagen van 9:00 - 13:00 uur aan de Zeestraat 78 in (2518 AD) Den Haag. Het is handig, alvorens af te reizen naar Den Haag, om met de gemeente Opsterland te overleggen of dit voor uw situatie inderdaad de beste optie is. En als dat zo is, om vooraf de ambassade te bellen wanneer men terecht kan. Klik hier om veelgestelde vragen + antwoorden over dit onderwerp te lezen.