Levensonderhoud
Levensonderhoud
← Ga terug naar het overzicht

Levensonderhoud

Op deze pagina staat informatie over financiën en ander levensonderhoud.

 

Foutieve berichtgeving DUO (nieuw - 27 maart)

Een aantal Oekraïnse inwoners hebben een brief ontvangen waarin wordt gesuggereerd dat zij studiefinanciering kunnen ontvangen. Dit blijkt niet het geval! Binnen de richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne hebben de Oekraïners geen recht op Studiefinanciering. 

Één van onze vrijwilligers heeft contact opgenomen met DUO. zij gaven aan dat dit standaard brieven zijn en er geen onderscheid wordt gemaakt in de nationaliteit en/of speciale regelingen waar Oekraïners onder vallen. 

De Oekraïnse inwoners die onder de tijdelijke bescherming vallen hebben dus GEEN recht op studiefinanciering. Mochten er vragen ontstaan, neem dan vooral contact met ons op. 

Wel kan er kan voor het MBO kwijtschelding voor lesgeld worden aangevraagd via het formulier 'Aanvraag buiteninvorderingstelling lesgeld 2023-2024'

Voor meer informatie klik hier.

 

 • Raimondo de Vries
 • Badweg 28, 8401 BL GORREDIJK
 • 06 1121 6334

 

Belastingaangifte, formulier wereldinkomen en kwijtschelding (25 maart)

Wij krijgen veel vragen van Oekraïners over de belastingaangifte of het invullen van het formulier wereldinkomen 2022. Wij hebben met Humanitas kunnen regelen dat zij deze twee administratieve verwerkingen op zich nemen. Oekraïners kunnen een afspraak maken via email, telefonisch of bij de balie in de bibliotheek tijdens openingstijden. Op de woensdagmiddag worden de afspraken ingepland. Een vrijwilliger van Humanitas zal hen hierbij helpen. Omdat het om financiële gegevens gaat is het belangrijk dat ze goed Engels of Nederlands spreken of iemand meenemen die goed Engels of Nederlands spreekt. Daarnaast moeten zij hun formulieren, papieren en Digi-D gegevens meenemen. 

 

 

Voor vragen of hulp bij kwijtschelding kunnen Oekraïners hulp krijgen van Code Hans. Door een bericht te sturen zullen wij in overleg een afspraak inplannen bij ons op kantoor. Hier is het ook belangrijk dat zij naar de afspraak hun formulieren, papieren en Digi-D gegevens meenemen. 

 

 • Raimondo de Vries
 • Badweg 28, 8401 BL GORREDIJK
 • 06 1121 6334

 

Wijziging levensonderhoud (21 november) 

In de gemeente Opsterland ontvangen vluchtelingen uit Oekraïne een vergoeding voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Vluchtelingen die in gastgezinnen wonen, ontvangen daarnaast een extra vergoeding. 

Vanwege de hoge inflatie en de gestegen kosten voor levensonderhoud zijn de vergoedingen voor de Oekrainers aangepast. Volgens het Nibud is het nieuwe bedrag gebaseerd op de minimale kosten van levensonderhoud.

Onder het blauwe kolom aan de rechterzijde kunt u een bijlage downloaden, daarin leest u de wijzigingen die vanaf 1 oktober 2023 gelden voor het leefgeld voor de Oekraïners.

 

Belastingaangifte Oekraïners (19 april)

Iedere donderdag tussen 13:30 en 16:30 kunnen Oekraïners hulp krijgen van 'Humanitas' bij het indienen van de belastingaangifte voor 2022. In de bibliotheek in Gorredijk kunnen ze zich bij de balie inschrijven voor een afspraak. In de bibliotheek zullen ook de afspraken plaatsvinden. 

 

 • Waar: Schansburg 1, 8401RX Gorredijk

 

Belastingaangifte Oekraïners (23 maart)

Vanaf één maart kan er weer belastingaangifte worden gedaan. Oekraïense inwoners die in 2022 hebben gewerkt zal worden gevraagd om belastingaangifte te doen. Hierover ontstaan veel vragen. Voor Nederlandse inwoners is het al erg ingewikkeld om de aangifte te verwerken, laat staan voor Oekraïense inwoners. Welke informatie moeten Oekraïners opgeven, welke informatie niet en wie zal hen hierbij helpen? Code Hans is samen met de gemeente in gesprek om duidelijk te krijgen wie hier advies over kan geven en wie hierbij kan gaan helpen. Zodra er meer duidelijkheid is dan zal dit worden gecommuniceerd. 

 

Kledingbank Ureterp (13 februari)

Per 31 januari is er een nieuwe kledingbank in de gemeente Opsterland. De unit staat achter het huis van het echtpaar Chris en Sandra aan de Mouneleane 20 in Ureterp. De kledingbank helpt hiermee 150 gezinnen en 50 Oekraïners. 

Mocht u kleding over hebben, dan kunt u dit ook doneren. 

Iedere dinsdag en donderdag zal de kledingbank van 9.00 tot 14.00 uur geopend zijn. Winkelen kan alleen op afspraak via de website. Voor meer informatie en het maken van een afspraak bezoek www.kledingbankureterp.nl.

 

Kinderopvangtoeslag Oekraïners (31 januari)

Ook Oekraïense inwoners kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag is er een eigen DigiD account nodig. Voor meer informatie over het aanvragen van DigiD, klik hier.

U kunt alleen aanspraak maken voor de kinderopvangtoeslag als u door studie of werk op bepaalde momenten niet voor uw kind kunt zorgen. Kijk op de website van de rijksoverheid voor meer informatie. Klik hier.

In de downloads in het rechter kolom kunt u de informatie downloaden in het Oekraïens. 

 

Voorbeeld 1: u bent een alleenstaande ouder en u moet werken van 9:00-12:00 uur. U kunt uw kind voordat u naar uw werk gaat brengen naar de kinderopvang locatie en na uw werk weer ophalen. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen voor uw kind van 8.00-13.00.

 

Voorbeeld 2: beide ouders werken. De eerste ouder werkt van 9:00-13:00 en de tweede ouder van 12:00-17:00. De tweede ouder kan uw kind rond 11.00 uur naar de opvang brengen, net voordat hij/zij naar het werk gaat. De eerste ouder kan uw kind na zijn/haar werk rond 14.00 uur ophalen. U kunt tussen 11.00-14.00 uur een uitkering aanvragen bij de overheid.

 

Voorbeeld 3: eerste ouder werkt fulltime. Tweede ouder werkt niet. U komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag omdat de tweede ouder voor het kind kan zorgen terwijl de eerste ouder werkt. 

 

Op dinsdag 28 februari vanaf 17.00 uur organiseert Code Hans een bijeenkomst voor de Oekraïense inwoners. Tijdens deze bijeenkomst kunnen Oekraïners vragen over de kinderopvangtoeslag. Het is mogelijk dat wij niet op alle vragen een antwoord kunnen geven, maar we noteren alle vragen en zullen vervolgens navraag doen bij o.a. de gemeente.

 

 • Waar: Skâns, Loaijersstrjitte 2, Gorredijk
 • Wanneer: dinsdag 28 februari
 • Tijd: vanaf 17:00
 • Vragen: 06 1121 6334

 

Reiskosten IND-sticker met terugwerkende kracht vergoed (20 januari)

Oekraïners die een IND-sticker hebben gehaald (eigenlijk iedereen dus), ontvangen van de gemeente met terugwerkende kracht een reiskostenvergoeding van 50 euro per persoon. Gemakshalve kiest de gemeente voor een vast bedrag, ongeacht waar de sticker is gehaald en hoe daarnaartoe is gereisd. Het bedrag wordt uitbetaald op het moment dat de nieuwe leefgeldregeling van kracht is en de eerste betaling onder die nieuwe regeling plaatsvindt. Dat de nieuwe leefgeldregeling niet op 1 februari ingaat, is inmiddels wel zeker. Wij verwachten (nu) dat de gemeente de regeling op 1 april laat starten.

 

Toelichting gemeente op 10 januari over de nieuwe leefgeldregeling (nieuw - 11 januari)

In de bijeenkomst van 10 januari jl. (lees hier over de bijeenkomst) vertelde de gemeente over de nieuwe leefgeldregeling. Er waren veel vragen over de uitvoering en de consequenties van de regeling. De gemeente zegde toe waar nodig te kijken naar maatwerkoplossingen en veel meer dan voorheen 'outreachend' te gaan werken en naar de Oekraïners toe te gaan om samen te kijken naar hun specifieke situatie. De leefgeldregeling gaat formeel in per 1 februari a.s. In de regeling zit ruimte voor de gemeente om zelf beleid te maken. De definitieve regeling kwam laat naar de gemeenten, daarom is dat beleid is nog niet klaar. Zo lang het beleid niet klaar is, continueert de gemeente de bestaande regeling. Op het moment dat de nieuwe regeling ingaat, ontvangen alle Oekraïners daarover een brief in het Oekraïens. Een Nederlandse vertaling van de brief wordt meegestuurd. Vragen over de leefgeldregeling kun je richten aan: oekraine@opsterland.nl .

 

Kinderbijslag voor werkende Oekraïense ouders (nieuw - 8 december)

Geen nieuw nieuws, maar voor wie het nog niet had meegekregen: Oekraïense gezinnen met kinderen onder de 18 jaar hebben recht op kinderbijslag, mits één van de ouders werkt (én die werkende persoon geregistreerd staat als ouder van het kind). Werken de ouders soms wel en soms niet, dan krijgen ze alleen uitbetaald over de maanden die ze hebben gewerkt. Verder meldt de SVB dat over dit onderwerp nog een 'breed rondschrijven' komt. Daar hoeven de betreffende gezinnen niet op te wachten. Aanvragen kan nu al. 

 

Bellen en sms'en van en naar Oekraïne (nieuw - 28 november)

Telecomprovider Vodafone heeft de regeling waarbij klanten gratis kunnen bellen en sms'en van en naar Oekraïne verlengd tot 31 maart 2023. Klanten van KPN kunnen tot en met 31 december 2022 gratis bellen en sms'en naar Oekraïense mobiele nummers. KPN heeft de regeling al een aantal keer verlengd. Binnenkort zal er meer informatie naar buiten komen of deze regeling bij KPN ook wordt verlengd. Hollandsnieuwe liet eerder al weten dat de regeling tot in elk geval 31 maart 2023 duurt. Bij T-Mobile was bellen en sms'en van en naar Oekraïne eerder dit jaar gratis. Sinds 1 oktober geldt voor bellen en sms'en vanuit Nederland naar Oekraïne het laagste internationale tarief van 23 cent per minuut en 7 cent per sms. Bellen en sms'en vanuit Oekraïne naar Nederland is gratis.

 

Leefgeld vluchtelingen Oekraïne (17 november)

De regels voor opvang en leefgeld van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland gaan veranderen. Dat gebeurt in twee stappen: in december 2022 en in februari 2023. De regels staan beschreven in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). 

 

Wat verandert er vanaf 1 februari 2023? 

Vanaf 1 februari 2023 verandert het leefgeld voor eten, kleding en de extra toelage bij een gastgezin (wooncomponent). Zo past het beter bij het leefgeld voor andere groepen in Nederland, zoals asielzoekers, statushouders en mensen met een bijstandsuitkering. Hiervoor is gekeken naar de regelingen die voor hen gelden en naar het adviesbedrag van het Nibud voor gas, water en licht voor één extra persoon in een gastgezin. 

 1. Het bedrag voor eten (voorheen € 205,- per persoon) wordt afhankelijk van de grootte van uw gezin. Hoe meer mensen in uw gezin, hoe lager het bedrag per persoon:
 • Bestaat uw gezin uit 1 of 2 personen, dan ontvangt u per volwassene of alleenstaande minderjarige € 215,06 en per minderjarige € 178,36 per maand.
 • Bestaat uw gezin uit 3 personen, dan ontvangt u per volwassene € 171,99 en per minderjarige € 142,57 per maand.
 • Bestaat uw gezin uit 4 personen of meer, dan ontvangt u per volwassene € 150,45 en per minderjarige € 124,97 per maand.
 • Woont u in een gemeentelijke opvanglocatie? Dan kan de gemeente ervoor kiezen om maaltijden voor u te verzorgen. U krijgt dan geen geld voor eten.
 1. Het bedrag voor kleding en persoonlijke uitgaven (voorheen € 55,- per persoon) wordt verhoogd naar € 56,12 per persoon per maand.
 2. Wordt u particulier opgevangen, bijvoorbeeld door een gastgezin? Dan krijgt u ook een extra toelage voor wonen (voorheen € 215,- per volwassene en € 55,- per minderjarige) van € 93,- per persoon per maand.
 3. Vanaf 1 februari veranderen ook de regels voor werk en leefgeld. Als iemand van 18 jaar of ouder gaat werken wordt voortaan het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld de werkeloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

 

Voor meer informatie en een overzicht klik hier.

 

Leefgeld (11 november)

De aanpassing van de leefgeldregeling (zie ook de update van 9 september een stukje hieronder) was uitgesteld tot 1 januari a.s. De laatste berichten zijn dat er nu echt een aangepaste regeling gaat komen, maar dan op 1 februari 2023.

 

Gratis kleding (2 november)

Oekraïense vluchtelingen mogen gratis winkelen bij de kledingbank in Ureterp. Het adres is Mounleane 20, 9247CW in Ureterp. Bij uw eerste bezoek graag vooraf even bellen met 06 4430 3366. De eerste keer mogen ze aanvullen wat ze nodig hebben. Vervolgens mag men 1x per maand 10 producten (waarvan max. 2 nieuwe items) naar wens uitzoeken.

 

Meer mogelijkheden om een bankrekening te openen (update - 10 oktober)

Vanaf 3 oktober zijn de mogelijkheden om een bankrekening te openen voor Oekraïense vluchtelingen zonder internationaal/biometrisch Oekraïens paspoort verruimd. Een van de mogelijkheden is identificatie met een 'binnenlands' Cyrillisch Oekraïens paspoort in combinatie met een ‘certificaat van identiteitsvaststelling’ dat door de Oekraïense ambassade is verstrekt. Klik hier om meer te lezen.

 

Update 10 oktober: inmiddels zijn er eerste ervaringen met het openen van een bankrekening onder de nieuwe voorwaarden. De Rabobank vroeg aanvullend een uittreksel uit de BasisRegistratie Personen (van de gemeente). Deze is af te halen (of online op te vragen) bij de gemeente à 8 euro. De ING vroeg dit niet en nam genoegen met de papieren die de gemeente verstrekte ten tijde van de inschrijving. Vraag zo mogelijk vooraf aan de bank welke documenten nodig zijn om goed beslagen ten ijs te komen.

 

Sporten met Lions Club (update - 20 september)

Lions Club Opsterland heeft in juni €2.500,- beschikbaar gesteld voor Oekraïense vluchtelingen om sportactiviteiten, sportabonnementen of sportlessen mee te betalen. Er is nog steeds geld beschikbaar! Sportaanvragen tot €75,- worden in behandeling genomen.

Aanvragen kan via je contactpersoon bij Code Hans (kijk bij 'contact' voor de contactgegevens of klik hier).

 

Omwisselen contante hryvnia's (12 september)

Minister Kaag (Financiën) meldt de Tweede Kamer dat de mogelijkheid voor vluchtelingen uit Oekraïne om contante hryvnia om te wisselen voor euro's verlengd wordt tot 15 december 2022. Dit betekent dat ontheemden uit Oekraïne tot die datum hun contante hryvnia kunnen omwisselen tegen euro’s bij een vestiging van GWK Travelex. In aanvulling op deze voorwaarden heeft het kabinet besloten dat ook personen met een permanente Oekraïense verblijfsvergunning en een tijdelijke verblijfsvergunning, indien geldig op 23 februari 2022, in aanmerking komen voor de regeling voor het omwisselen van de hryvnia. Er is echter gebleken dat het voor ontheemden uit Oekraïne met een handgeschreven (cyrillisch) paspoort vanwege uitvoeringstechnische beperkingen bij GWK Travelex niet mogelijk is om gebruik te maken van de regeling.

 

Zie download "Omwisselen Hryvnia's"
 

Leefgeld (update - 9 september) 

De leefgeldregeling voor Oekraïners zou per 1 oktober a.s. worden aangepast. Er werden verschillende wijzigingen verwacht (maar nog niet bevestigd), zoals strengere regels bij tijdelijke afwezigheid, korten op het gezinsleefgeld bij inkomsten uit werk in plaats van alleen korten op het leefgeld van de werkende en nog een paar aanpassingen. Echter inmiddels is het vrijwel zeker dat de regeling niet op 1 oktober, maar pas op 1 januari wordt aangepast. Dus vooralsnog blijft alles bij het oude. Op deze plek informeren wij je over nieuwe ontwikkelingen.

 

Leefgeld (update - 24 juni)

Veel Oekraïners hebben inmiddels een bankrekening. Helaas nog niet allemaal. Aan die laatste groep heeft Code Hans namens de gemeente prepaid bankkaarten uitgereikt. In een beperkt aantal uitzonderingsgevallen brengen wij mensen namens de gemeente nog contant leefgeld. Ondertussen zijn ook steeds meer Oekraïense vluchtelingen aan het werk. Veelgestelde vraag is wat 'inkomsten uit werk' betekent voor het leefgeld en - indien van toepassing - voor de wooncomponent.

 

De gemeente hanteert de volgende regels:

1/ Zodra je weet dat je gaat werken, geef je dat door aan de gemeente.

2/ De peildatum van de gemeente is de 1e van de maand. Werk je op de 1e van de maand, dan krijg je met ingang van de volgende maand geen leefgeld en geen wooncomponent meer.

3/ Dat blijft zo, totdat je opnieuw leefgeld aanvraagt.

4/ Levert het stoppen van het leefgeld financiële problemen op, vraag dan bij de gemeente een gesprek aan voor een maatwerk-oplossing. Een probleem zou kunnen zijn dat de inkomsten uit werk minder zijn dan het leefgeld.

 

Werk melden, wijzigingen doorgeven, een maatwerk-oplossing vragen en andere vragen stellen aan de gemeente over dit onderwerp kan met een e-mail aan oekraine@opsterland.nl .

 

Bovenstaande regeling geldt vanaf nu (dus eigenlijk per peildatum 1 juli). Resteert nog de vraag wat te doen met inkomsten uit werk tot nu toe. Het antwoord daarop hebben we nog tegoed van de gemeente en zullen we hier delen zodra we het hebben.

 

Leefgeld (update - 17 juni)

Dinsdag 14 juni organiseerde de gemeente een bijeenkomst over de ten onrechte verstrekte wooncomponent (zie onderstaande eerdere berichten). Er was weinig belangstelling voor de bijeenkomst. De gemeente heeft aangegeven dat ze hierin een fout hebben gemaakt. Mensen die teveel geld hebben gekregen, wordt vriendelijk verzocht (letterlijke tekst) om het terug te betalen. De gemeente gaat het geld niet actief terugvorderen.

 

Leefgeld (update - 10 juni)

Een aantal Oekraïners heeft onterecht de wooncomponent ontvangen (zie onderstaande update van 5 juni). Voor deze mensen organiseert de gemeente dinsdagavond 14 juni een bijeenkomst om vragen te beantwoorden en in gesprek te gaan over individuele casussen. Oekraïners voor wie dit van toepassing is, hebben van de gemeente een uitnodiging voor de bijeenkomst ontvangen.

 

Sporten met Lions Club

Lions Club Opsterland stelt in totaal 2.500 euro beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen om sportactiviteiten, sportabonnementen of sportlessen mee te betalen. Aanvragen kan via je contactpersoon bij Code Hans (kijk bij 'contact' voor de contactgegevens of klik hier).

 

Leefgeld (update - 5 juni)

Helaas is er bij een aantal Oekraïners iets misgegaan met het betalen van het leefgeld en dan met name met de wooncomponent. Oekraïners die bij gastgezinnen wonen, krijgen deze wooncomponent om (op vrijwillige basis) bij te dragen in de woonlasten van het gastgezin: ze ontvangen naast de 260 euro leefgeld per maand ook de wooncomponent van 215 euro per maand per volwassene en 55 euro per kind. Oekraïense vluchtelingen die via de gemeente zijn geplaatst in een woning die door de eigenaar aan de gemeente beschikbaar is gesteld, krijgen de wooncomponent niet. Deze woningeigenaren worden namelijk rechtstreeks door de gemeente financieel gecompenseerd voor de woonruimte die ze beschikbaar stellen. Een aantal Oekraïense vluchtelingen dat in déze woningen verblijft, heeft door een fout bij de gemeente wél de wooncomponent ontvangen. Helaas moeten ze dit geld terugbetalen. Het ten onrechte ontvangen bedrag kan in één keer aan de gemeente worden terugbetaald, of kan vanaf juli in drie termijnen met het leefgeld worden verrekend. De Oekraïners die per ongeluk de wooncomponent hebben ontvangen, krijgen een brief van de gemeente. Het leefgeld van juni is gewoon betaald, daar is nog niks mee verrekend. Er zijn veel vragen over het leefgeld. De gemeente gaat een bijeenkomst organiseren om vragen hierover te beantwoorden. De voorlopige datum voor die bijeenkomst is dinsdagavond 14 juni. Dit kan nog veranderen.

 

Vragen en antwoorden leefgeld 

Nog even een paar antwoorden op veelgestelde vragen.

 • Het leefgeld dat per bank wordt gestort, betaalt de gemeente deze week (of het is al betaald).
 • Mensen die het geld via de bank krijgen, ontvangen voor de maand mei het volle maandbedrag van 260 euro. Mensen die het contant van ons krijgen, ontvangen vanaf 19 mei per week 60 euro. Deze laatste groep heeft als vraag hoe het zit met de betaling voor de afgelopen weken van mei. Krijgen zij dat ook en hoe dan en wanneer? Dat gaat zo: wanneer de gemeente de prepaid bankkaarten binnen heeft, krijgen deze mensen alsnog het volledige bedrag voor mei uitbetaald, onder aftrek van het leefgeld dat ze al van ons contant hebben gekregen. Dus als ze op 19 mei 60 euro hebben gekregen en op 25 mei nog een keer 60 euro (de volgende betaalronde is niet donderdag, maar woensdag vanwege Hemelvaart), dan krijgen ze zodra de prepaid bankkaarten er zijn, een betaling van 260 euro voor mei minus de 2 x 60 euro die ze al hebben gehad = 140 euro. De prepaid bankkaarten zijn er naar verwachting over twee weken.
 • Hetzelfde geldt voor de 'wooncomponent' (zie hieronder wat dat is). Mensen met een bankrekening die bij een gastgezin wonen, krijgen de wooncomponent van mei deze week uitbetaald. Mensen zonder bankrekening krijgen van ons alleen leefgeld voor een week, maar geen contante uitbetaling van de wooncomponent. Ook de wooncomponent wordt met terugwerkende kracht per 1 mei uitbetaald zodra de prepaid bankkaarten er zijn.
 • De uitbetaling van het leefgeld gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 mei. Dat gaat er wel vanuit dat die mensen op 1 mei ook al in Opsterland woonden. Mensen die in de loop van mei zijn gearriveerd, ontvangen leefgeld (naar rato) vanaf het moment van huisvesting in Opsterland.
 • Alle aanvragers krijgen van de gemeente een beschikking (een besluit op hun aanvraag) in de post. Die is in het Nederlands. We hebben de suggestie gedaan aan de gemeente om deze te laten vertalen.

 

Leefgeld (eerdere berichten)

De gemeente is begonnen met het uitvoeren van de leefgeld-regeling. Op dinsdag 10 mei brengt Code Hans de aanvraagformulieren rond, zodat niet alle Oekraïners zelf naar het gemeentehuis hoeven te komen. Donderdag 12 mei, met het rondbrengen van eten en (deze keer nog) handgeld, halen we de aanvraagformulieren weer op. Na beoordeling door de gemeente wordt het leefgeld toegekend (of - in bijzondere gevallen - afgewezen). Daarna start de verstrekking. In principe wordt het leefgeld op de 1e van de maand overgemaakt op de bankrekening van de betreffende persoon. Niet iedereen heeft een bankrekening. Die mensen ontvangen een prepaid bankkaart. De gemeente heeft op dit moment die bankkaarten nog niet binnen. Als overbrugging wordt aan mensen zonder bankrekening tijdelijk het leefgeld contant uitbetaald. 

 

Het leefgeld bedraagt 260 euro per maand per persoon (volwassen en kinderen). De leefgeld-regeling start met terugwerkende kracht vanaf 1 mei jl. De 260 euro van mei wordt z.s.m. na het indienen van de aanvraag uitbetaald. Handgeld dat wij in de maand mei hebben verstrekt, wordt niet afgetrokken van het leefgeld van mei. Oekraïners die bij gastgezinnen wonen, krijgen naast het leefgeld een 'wooncomponent' waarmee ze - op vrijwilliger basis - een bijdrage kunnen leveren in de woonlasten van het gastgezin. De wooncomponent is 215 euro per maand per volwassene en 55 euro per kind. Mensen die woonruimte aan de gemeente beschikbaar hebben gesteld voor de opvang van Oekraïners ontvangen ook een tegemoetkoming in de kosten. Informatie over deze compensatieregeling volgt nog. 

 

Om in aanmerking te komen voor het leefgeld, is het nodig om ingeschreven te staan bij de gemeente. Inschrijven kan met een geldig (Oekraïens) identiteitsbewijs op het gemeentehuis (paspoort kwijt - geen identiteitsbewijs - klik hier).

 

Oekraïners die geen bankrekening hebben, krijgen vanaf donderdag 19 mei van ons wekelijks het leefgeld contant uitbetaald: 60 euro per persoon (jong en oud). Er worden geen voedselpakketten meer verstrekt (alleen eenmalig bij nieuwe huisvestingen voor de eerste dagen). Het contante leefgeld is in plaats van de bankbetaling en wordt verrekend op het moment dat er wel een bankrekening is. Het tot nu toe uitbetaalde handgeld (30 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen) wordt niet verrekend. Naar verwachting wordt op enig moment de contante betaling vervangen door een prepaid bankpas (de passen zijn er nu nog niet).

 

Mensen die wel een bankrekening hebben, krijgen het geld van mei z.s.m. uitbetaald door de gemeente. Een exacte betaaldatum hebben we nog niet gekregen. Daarna is de betaaldatum steeds de 1e van de maand. Mensen die nog geen leefgeld hebben aangevraagd, omdat ze het formulier niet hadden ingevuld toen wij die kwamen halen, of omdat ze net zijn gearriveerd, moeten dat z.s.m. doen bij de gemeente. In principe krijgen deze mensen van ons nu nog wel het leefgeld contant uitbetaald.

Bloggende Dariya in het nieuws

Oekraïense Dariya schrijft wekelijks op de website van Omroep Friesland over wat ze beleeft, hoe ze de week doorkomt en wat haar opvalt hier in Nederland. Wist u dat zij een inwoner is van de gemeente Opsterland? In haar 10e blog schrijft zij over haar verhuizing naar Gorredijk en wat ze doet voor Code Hans.

 

Bankrekening 

Nu de uitvoering van de leefgeld-regeling is begonnen, wordt het des te belangrijker om een bankrekening te openen. Eerder was de informatie dat bij bijna alle banken een Nederlands identiteitsbewijs nodig is om een bankrekening te kunnen openen. Daarom adviseerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de Bunq Bank waar een Nederlands ID-bewijs niet nodig is. Inmiddels kunnen Oekraïense vluchtelingen ook bij andere banken terecht om met een BSN-nummer en een Oekraïens (internationeel) paspoort een bankrekening te openen. Bijvoorbeeld bij de Rabobank: klik hier om te lezen wat de Rabobank hierover schrijft (ook in het Oekraïens). Voorkeur voor een andere bank? Zoek of vraag even na hoe het daar geregeld is.

 

Ondanks deze actie van de banken, lopen veel Oekraïners tegen problemen aan bij het openen van een bankrekening. Ze hebben namelijk niet allemaal een internationaal paspoort. Een aantal Oekraïners heeft een binnenlands paspoort en die accepteren de banken niet bij het openen van een bankrekening. Bunq doet dat wel, maar dan moet het wel een recent binnenlands paspoort zijn, van 2016 of later. Veel binnenlandse paspoorten zijn ouder. Tot nu toe hebben we geen oplossing voor dit probleem gevonden of gehoord. Er is van alles geprobeerd: tot en met gesprekken met het noodnummer van de ambassade, maar ook dat levert nog niks op. Ook afreizen naar de ambassade en daar een 'certificaat van echtheid' ophalen, helpt niet bij het openen van een bankrekening. De gemeente is zich bewust van dit probleem en zoekt naar een oplossing. Een aantal Friese gemeenten is in gesprek met een bank om te kijken of er tóch met een verouderd binnenlands paspoort of met een rijbewijs een rekening kan worden geopend. Voor het leefgeld kan de gemeente een prepaid pinpas verstrekken (een pinpas waar geld op staat, maar waar geen bankrekening bij hoort). Daarmee is het probleem nog niet opgelost, want inmiddels zijn er ook Oekraïners die werken en die een bankrekening nodig hebben om hun salaris te laten uitbetalen. Zodra er een oplossing is, melden we dat hier. Heeft iemand dé oplossing, laat het ons weten!

 

Voedselpakket  

Tot de leefgeld-regeling er is, krijgen de Oekraïners voedselpakketten. Die komen van de Voedselbank Opsterland. Code Hans zorgt voor de verspreiding. Bij aankomst krijgt elk gezin of elke alleenstaande een standaard 'noodpakket'. Bij vier personen is dat genoeg voor ongeveer drie dagen. Niet alles in het pakket komt de Oekraïners bekend voor. Vanaf 29 maart zit er daarom een toelichting in het Oekraïens bij. Bekijk hiernaast of hieronder onder 'Bestanden' de toelichting in het Nederlands of in het Oekraïens. Bij het verstrekken van het noodpakket worden direct de gegevens genoteerd van de gezinssamenstelling, zodat het volgende pakket is toegespitst op dát gezin. Ook Oekraïners die wonen bij een gastgezin kunnen een voedselpakket ontvangen.
 

Handgeld 

De voedselpakketten zijn een mooie overbrugging totdat het leefgeld er is, maar in de pakketten zit niet alles wat nodig is. Daarom is de gemeente op verzoek van Code Hans akkoord gegaan met het verstrekken van 'handgeld' naast de voedselpakketten. Het contante geld is bedoeld voor het kopen van verse levensmiddelen en persoonlijke benodigdheden. Code Hans is verantwoordelijk voor de verstrekking van het geld. Het geld wordt tegelijk met het voedselpakket naar behoefte uitgereikt, met een maximum van 30 euro per volwassene per week en 10 euro per kind (t/m 12 jaar) per week. De financiële tegemoetkoming is beschikbaar voor alle Oekraïense vluchtelingen. Ook als ze bij een gastgezin logeren en ook wanneer geen voedselpakket wordt afgenomen. 

 

Lebara

De actie van Lebara om met Lebara-simkaarten gratis te bellen en te sms-en naar Oekraïne, is afgelopen. De actie liep tot en met 31 mei.